«Чарівні палички та фігури»

Вихователь середньої групи №5: Кравчук Ю.В.

Вихователь середньої групи №6: Ковальова Т.В

Основними особливостями паличок Кюїзенера є абстрактність, універсальність, висока ефективність. Палички, як і інші дидактичні засоби розвитку математичниху явлень у дітей, є одночасно знаряддям професійної праці педагога і інструментом навчально – пізнавальної діяльності дитини. Завдяки іграм з кольоровими паличками Кюїзенера у дітей розвиваються всі психічні процеси, розумові операції (вміння порівнювати, аналізувати, систематизувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки); здатності до моделювання та конструювання, що в свою чергу сприяє розвитку певних мозкових центрів, які впливають на розвиток мови.

Також ці інтелектуальні ігри сприяють розвитку творчих здібностей: фантазії, уяви, наочно – дієвого мислення, просторового орієнтування, уваги. В рамках гурткової діяльності діяти не обмежені в можливостях висловлювати в іграх свої думки, почуття, настрій.

222222

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування